Deklaracja członkowska

logoTML duze

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 291a tel. +48.504.152.513, +48.506.094.829

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres internetowy: www.lubatowa.pl

…………………………………………………..

miejscowość data   
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

(sektor społeczny: osoba fizyczna)

 
   
Dane Członkowskie  
Imię i nazwisko:    
PESEL    
Wykształcenie:    
Zawód / miejsce pracy    
Dane adresowe (dane kontaktowe)  
Miejscowość:    
Kod:    
Ulica:    
Nr domu/ Nr mieszkania:    
e-mail:    
Telefon:    
Deklaracja przystąpienia  

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Lubatowej z siedzibą w Lubatowej w charakterze (wstawić krzyżyk w odpowiednią kratkę)

członka zwyczajnego   uczestnika   członka honorowego   członka wspierającego  

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów będę przestrzegać. Zobowiązuję się aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności Stowarzyszenia.

Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych
z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych.

 

Data i podpis kandydata:

 

Doświadczenie/zainteresowania*

Uczestnictwo w realizacji projektu/projektów, członkostwo w innych Stowarzyszeniach itp.

 
 *) pole nie jest obowiązkowe      

Adnotacje Zarządu:

Uchwałą Zarządu nr ............. z dnia ............................ w sprawie przyjęcia ww. kandydata na członka Stowarzyszenia postanowiono: ....................................................................................................

Podpisy: 1:……………………………………………… 2. ……………………..……………………

Data wpisania na listę członków ...................................…

 

Deklaracja w formacie doc Deklaracja w formacie pdf