Zarząd

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej

 

W dniu 7 marca 2012 r. w Domu Strażaka w Lubatowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Lubatowej. Głównymi punktami zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, podsumowanie całej czteroletniej kadencji oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład nowego Zarządu wchodzą:

     Stanisław Zając – prezes

     Piotr Pernal – wiceprezes

     Paulina Domaradzka – sekretarz

      Jan Zając – skarbnik

     Ireneusz Matusik – członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Andrzej Zając – przewodniczący

Edward Jakieła – wiceprzewodniczący

Marcin Jakieła - sekretarz