Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II

Edukacja w Lubatowej rozpoczęła się dzięki staraniom księdza Franciszka Żygłowicza, proboszcza Lubatowej, który w 1867 roku założył komórkę oświatową, szkółkę parafialną, na organistówce. Zajęcia odbywały się w domu parafialnym, zamieszkałym przez organistę Frydrycha, pierwszego nauczyciela. Z tego względu, iż nie istniał obowiązek szkolny, uczniów było niewielu. Dopiero w latach 1887-1902 zwiększył się napływ dzieci i powiększono sale lekcyjne. Najstarszy rejestr szkolny pochodzi z lat 1891/1892, w którym figuruje 208 dzieci, szkołą kieruje jeden nauczyciel, a placówka nosi nazwę jednoklasówki. W 1894 roku szkoła w Lubatowej jest dwuklasowa, z dwoma nauczycielami: Janem Miękiszem i Walentym Stankiem. W latach 1901-1904 wybudowano nową szkołę. W związku z tym, iż szkoła była pięcioklasowa, zwiększyła się również liczba nauczycieli. W latach 1906-1929 uczyło 5 do6 pedagogów. W czasie II wojny światowej, pomimo zakazuuczenia języka polskiego, prowadzono komplety tajnego nauczania. Kolejnym ważnym wydarzeniem w rozwoju oświaty na terenie Lubatowej była budowa nowej szkoły w latach 1949-1961 z inicjatywy Tadeusza Pikula – kierownika, a następnie dyrektora szkoły. W tym czasie Szkoła Podstawowa była najpierw siedmio, a następnie ośmioklasowa. Coroczny wzrost liczby uczniów zaprocentował rozbudową budynku szkoły o nową kondygnację, którą zakończono w 1990 roku. W związku z reformą oświaty z 1999 roku powstało w Lubatowej Gimnazjum Publiczne. Na potrzeby szkoły zostały oddane pomieszczenia na drugim piętrze budynku. 3 września 2002 roku był dniem szczególnie ważnym dla szkoły, bowiem odbyły się uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubatowej imienia Jana Pawła II oraz została oddana do użytku nowa, pełnowymiarowa hala sportowa. Obecnie SP i Gimnazjum posiadają wspólną bibliotekę, świetlicę, jadalnię, gabinet lekarski, stomatologiczny i logopedyczny.