Cele

Kategoria: TML Paweł Pernal

Celem Towarzystwa jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Towarzystwa, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz poznawanie dziedzictwa Lubatowej i wpływ na jej rozwój.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

  1. współdziałanie z władzami organizacji sportowych, państwowymi i samorządowymi oraz placówkami kulturalno - oświatowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
  2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
  3. organizowanie zawodów imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, seminariów, obozów szkoleniowych oraz kursów,
  4. organizowanie społecznego ruchu osób fizycznych, samorządów i podmiotów gospodarczych,
  5. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin poprzez organizację imprez kulturalno – oświatowych,
  6. promocję Lubatowej,
  7. wydawanie publikacji związanych z Labatową,
  8. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
  9. rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli