::cck::32::/cck::
::introtext::

W 2009 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

1. I Jarmark Dziedzictwa Kulturowego

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

3. VI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” dla dzieci i młodzieży

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::