::cck::31::/cck::
::introtext::

W 2010 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. II Jarmark Dziedzictwa Kulturowego

Relazja z wydarzenia

Galeria zdjęć

 

2. Powszechna nauka pływania dla młodzieży wiejskiej

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

3. VII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Galeria zdjęć

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::