::cck::27::/cck::
::introtext::

W 2011 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. Lekcja Patriotyzmu w Lesie Grabińskim

Relacja z wydażenia

Galeria zdjęć

 

2. Młodzież z Lubatowej na Polach Lednickich

Galeria zdjęć

 

3. VIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Relacja z biegu

Galeria zdjęć

 

4. III Jarmark Dziedzictwa Kulturowego

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

5. Nauka pływania kluczem do podnoszenia umiejętności młodzieży z terenów wiejskich

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

6. Akcja sprzątania miejscowości Lubatowa

W dniach 15 i 16 kwietnia w Lubatowej miała miejsce akcja sprzątania miejscowości. Celem tej akcji było w szczególności oczyszczenie ze śmieci rowów przydrożnych i rzeki Lubatówki. Inicjatorem akcji było Towarzystwo Miłośników Lubatowej, któremu z pomocą przyszli strażacy OSP z Lubatowej.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::