::cck::18::/cck::
::introtext::

 

W 2013 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej wizytówką regionu

Informacja o projekcie

Reklama w Radio Rzeszów

 

2. X Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Relacja z biegu

Galeria zdjęć

 

3. Bliżej natury, bliżej wiedzy – wycieczki turystyczno – krajoznawcze szansą rozwoju dla młodzieży ze wsi Lubatowa

Informacja o projekcie

Galeria zdjęć

 

4. III Zjazd Lubatowian

Relacja z III Zjazdu Lubatowian

Galeria zdjęć

 

5. Akcja sprzątania miejscowości Lubatowa

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::