::cck::29::/cck::
::introtext::

W 2015 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. XII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Relacja z biegu

Galeria zdjęć

 

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::