Projekty realizowane w 2017 roku

W 2017 roku Towarzystwo Miłośników Lubatowej było pomysłodawcą i realizatorem następujących projektów i inicjatyw

 

1. XIV Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”

Relacja z biegu

Galeria zdjęć

 

2. „Integrujmy się wokół naszej historii – wydanie IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa

Projekt został zrealizowany od kwietnia do października i obejmował:


Wydanie IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa,


• Organizację warsztatów historycznych „Mali odkrywcy historii i kultury” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,


Organizację Olimpiady „Na Naszej Ziemi” nt. Historia Lubatowej,


• Spotkania z historykami i osobami starszymi - „świadkami historii” naszych Małych Ojczyzn,


V Zjazd Lubatowian połączony z prezentacją IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa.